Välkommen till Liljebrand's Birmauppfödning

Alice har fått 4 kattungar, se Kull 11. Veni väntar kattungar strax före jul